Leverprestaties worden intern beoordeeld in termen van resultaat en efficiëntie (uitvoeren tegen zo laag mogelijke kosten). Voor de leverende organisatie staat naast de leverprestatie naar de afnemer, het creëren van economische waarde voor de eigen organisatie voorop.

Accent

Verlagen van operationele uitgaven (alle uitgaven die nodig zijn voor het transformeren van grondstoffen naar producten) legt het accent op het elimineren van verliezen en stroomlijnen van de interne goederen- en informatiestromen. Beter presteren met minder inspanning.

Onze aanpak

Samen met de opdrachtgever en medewerkers gaan we op zoek naar de bottlenecks in de werkprocessen die negatieve invloed hebben op beoogde resultaten. Elimineren, stroomlijnen, afstemmen en standaardiseren, dat zijn de kernwoorden die uiting geven aan de activiteiten. Geen uitgebreide onderzoeken en dikke rapporten, maar een pragmatische en praktische aanpak, waarbij de uitvoerende medewerkers actief worden betrokken.

We werken daarbij vanuit de principes uit de bottleneck-theorie (Goldratt), Lean-gedachte en Kaizen. Methoden en technieken die we daarbij inzetten zijn o.a. :

 • Procesaudit en -analyse
 • Tijdbestedingsonderzoek – MMO
 • Brown-paper-sessie
 • Bottleneck-analyse
 • 5-S werkplekontwerp
 • SMED – omsteltijdreductie
 • SLP- layoutplanning
 • Waardestroomanalyse

Wat levert het op ?

De aanpak zal resulteren in een beperking van de operationele uitgaven. In het operationele proces zal dit o.a. zichtbaar worden in :

 • minder verspillingen
 • minder handling
 • kortere doorlooptijden
 • betere werklastbeheersing
 • hogere productiviteit