Leverprestaties worden door afnemers beoordeeld in termen van effectiviteit en doeltreffendheid (voldoen aan verwachtingen). Uit hun oogpunt kan een leverende organisatie meerwaarde creëren door leverprestaties te verbeteren, het kostenniveau te minimaliseren en door het verbeteren van kwaliteit en leverflexibiliteit.

Accent

Voor de leverende organisatie legt het bieden van meerwaarde een accent op het verbeteren van de proceskwaliteit en samenhang tussen de interne werkprocessen en de klantprocessen.

Onze aanpak

Voor het verbeteren van de leverprestatie bestaat geen blauwdruk, elke werksituatie en de context waarin zich dat afspeelt is uniek. De weg naar verbetering is vaak wel dezelfde, een systematische opeenvolging van stappen die voorwaarden scheppen om te kunnen verbeteren.
Onze inspanning zal gericht zijn op het gezamenlijk in gang zetten en begeleiden van verbeteracties, het ontwikkelen van het verbeterpotentieel en draagvlak.
We werken daarbij vanuit de principes volgens de bottleneck-theorie (Goldratt), BPM, TQM en Kaizen. Methoden en technieken die we daarbij inzetten zijn o.a. :

  • Quick-scan
  • Proces-audit
  • Performance-analyse
  • Waardesctroomanalyse


Wat levert het op ?

Optimalisatie van primaire en ondersteunende processen zal leiden tot verbetering van de leverperformance. Uit het perspectief van de klant zal dit o.a. leiden tot :

  • hogere leverbetrouwbaarheid
  • hogere reactiesnelheid
  • betere aansluiting op de primaire processen van de opdrachtgever
  • verbeterde leverflexibiliteit