Weinigen hebben inzicht in het volledige bedrijfsproces waarvan ze deel uitmaken. Uit onderzoek is gebleken dat de meesten werken op een wijze zoals we ook een magnetron bedienen. Ze kennen wel de bedieningsvoorschriften, maar niet de werking van het apparaat. Zo is men vaak niet geïnstrueerd.

Accent

Procesverbetering legt het accent op gedragsverandering en zelfwerkzaamheid met betrekking tot de uitvoering van taken. Weten wat er ‘achter de schutting’ gebeurt, zodat men meer en beter inzicht krijgt in het effect van eigen handelen op andere (deel-) processen in de organisatie.

Onze aanpak

In samenspraak met de opdrachtgever en betrokkenen bepalen we de behoeftes, aanwezige competenties en de leerdoelen. We bepalen de leerroute, leermiddelen en de werkvormen. De ondersteunende leerstof en casussen zijn veelal in eigen beheer ontwikkeld en wordt ‘vertaald’ naar de concrete werksituatie.

Onze aanpak is ´praktijkgericht´ en ´praktisch´. Vanuit de theorie wordt voortdurend gereflecteerd naar de werksituatie. De Socratische houding van de docent/ trainer, en het gebruik van actieve werkvormen zal hier zeker aan bijdragen. Praktijkcases en -opdrachten vormen dan ook steeds een vast onderdeel in het leerprogramma.

Afhankelijk van de situatie bieden we uitgebreide mogelijkheden om invulling te geven aan de persoonlijke ontwikkeling, te denken aan :

  • Interne bedrijfstrainingen
  • Toepassingsgerichte workshops
  • Training-on-the job
  • Coaching

De interne bedrijfsopleidingen worden uitgevoerd in samenwerking met Wagner boardroomconsulting & executive educaton te Groningen.

Voor het opleidingsprogramma verwijzen we u naar de website http://www.wagnergroup.nl/operations-management-logistics. Het opleidingsprogramma biedt ook de mogelijkheid om een Europees erkende certificering op junior- (MBO+), senior-niveau (HBO) of Master-niveau (HBO+) te behalen. Graag informeren we u over de mogelijkheden en voorwaarden.

Wat levert het op ?

De gezamenlijke inbreng en uitwisseling van kennis en ervaring door de docent/trainer en de deelnemer zal leiden tot een toegenomen vermogen om te beheersen, te verbeteren en problemen aan te pakken. Het direct kunnen toepassen van de nieuwe kennis en vaardigheden in de eigen werksituatie draagt bij aan de door ons beoogde inbedding van het geleerde.